سرعت اثر هال راهکاری بی‌نقص و قابل اتکا در طراحی و تولید حسگرهای سرعتِ محافظت شده‌ معکوس و با جریان بالا.
آیا به دنبال یک سازنده جدید برای توسعه قطعات ویژه برای وسایل نقلیه خود هستید؟

شما می توانید دیدگاه خود را تغییر دهید و از تخصص ما بیاموزید تا کسب و کار خود را توسعه دهید و در سطح جهانی گسترش دهید، تیم ما آماده است تا قدم بعدی را برای تحقق اهداف شما بردارد.

بارگذاری بیشتر