BC201 داشبوردها و کیلومتر شمارهای فوق پیشرفته با LCD سفارشی که به راحتی در نور خورشید قابل خواندن هستند.
BC202 نسل جدید داشبورد و کیلومتر شمار که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، تغییر پذیری را فراهم می‌کند. نرم‌افزار و نمایشگر TFT.
BC203 داشبورد و کیلومترشمار با ابعاد فشرده که آنها را به گزینه‌ای ایده‌آل برای ماشین‌آلات کشاورزی و خودروهای بیابانی تبدیل می‌کند.
BC204 داشبوردهای دیجیتالی که قابل نیمه‌برنامه ریزی هستند.